Beställ

I bland händer sådant som är svårt att förutse. Blöta höstar, kalla vintrar och rekordtorra somrar. Så torra att skogsmaskiner inte kan arbeta utan risk att starta bränder. Det är omständigheter vi tyvärr inte rår över, men som kraftigt försvårat arbetet i skogen. Det innebär att vi idag inte har tillräckligt mycket råvara för att producera pellets till alla som vill köpa.
En tid framöver kommer vi på grund av detta tyvärr vara tvungna att införa ändrade beställningsrutiner från och med nu:
Vi tar inte emot order från nya kunder. Vi tillåter enbart kunder som handlat av oss under 2018 att lägga order från och med nu.
Max uttag per beställning är (numera) 2 pallar (eller) respektive 3 ton bulk och max 1 order var sjunde dag.
Leverans sker inom 30 arbetsdagar vid beställning av pall
Leverans sker inom 20 arbetsdagar vid beställning av bulk
Färskpellets :
Flera av våra fabriker närmar sig läget med att endast ha färsk pellets. Färsk pellets kan dels lukta väldigt illa samt smula mer än normalt. Scandbio kommer från och med nu att frångå sin kvalitetsspecifikation vilket medför att vi inte kommer att ta emot reklamationer beträffande färsk pellets.

Möjlighet till delbetalning  via KLARNA.

Prislista Pellets


Agrol Värmepellets

- Ett enkelt sätt att få skön och go värme.
Agrol Värmeloggs

- Ett enkelt och bekvämt alternativ till ved.
Eldningsolja

- Till uppvärmning för villa, industri, fastighet och lantbruk.
Diesel

- Tankbilsleveranser till företag, åkeri, entreprenad och lantbruk.
Smörjmedel

- Vi levererar smörjmedel från Q8 Oils och MOTOREX.


Dina uppgifter